ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം? , PM Modi, Chandrayan2, Padhippura, Manorama Online

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവാ സങ്കേതങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം?

പെരിയാർ -കേരളം

പറമ്പിക്കുളം-കേരളം

ബന്ദിപ്പുർ-കർണാടകം

ഭദ്ര-കർണാടകം

ആനമല-തമിഴ്നാട്

മുതുമല-തമിഴ്നാട്

സത്യമംഗലം-തമിഴ്നാട്

കലക്കാട്-തമിഴ്നാട്

കവാൾ-തെലങ്കാന

മെൽഘട്ട്- മഹാരാഷ്ട്ര

ബോർ-മഹാരാഷ്ട്ര

സാത്പുര-മധ്യപ്രദേശ്

കൻഹ -മധ്യപ്രദേശ്

പെൻജ് -മധ്യപ്രദേശ്

പന്ന- മധ്യപ്രദേശ്

മുകൻന്ദര ഹിൽസ് -രാജസ്ഥാൻ

രന്തംഭോർ-രാജസ്ഥാൻ

സരിസ്ക-രാജസ്ഥാൻ

ദുധ്വ-ഉത്തർപ്രദേശ്

പിലിബിത്ത്-ഉത്തർപ്രദേശ്

ജിംകോർബറ്റ് -ഉത്തരാഖണ്ഡ്

നംദാഫ -അരുണാചൽ പ്രദേശ്

പഖുയി-അരുണാചൽ പ്രദേശ്

പലാമു-ജാർഖണ്ഡ്

സിംലിപാൽ-ഒഡീഷ

സുന്ദർബൻ -ബംഗാൾ

ബക്സാ -ബംഗാൾ

ഇന്ദ്രാവതി - ഛത്തീസ്ഗഡ്

വാത്മീകി - ബിഹാർ

നമേരി -അസം

കാസിരംഗ -അസം

മാനസ് -അസം

ഡംപ - മിസോറം