ചോദ്യം പശുവിനെപ്പറ്റി, മുഖ്യമന്ത്രിയും അമേരിക്കയും ഉത്തരത്തിൽ; ഇവൻ സർവ്വവിജ്ഞാനി!, Standard student, Viral, Answer Sheet, Social Media, Mother, Manorama Online

ചോദ്യം പശുവിനെപ്പറ്റി, മുഖ്യമന്ത്രിയും അമേരിക്കയും ഉത്തരത്തിൽ; ഇവൻ സർവ്വവിജ്ഞാനി!

നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന് ഇത്രയും വിവരമോ ...ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല... ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ടാൽ ആരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുപോകും. പശുവിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം. പശു ഒരു വളർത്തുമൃഗമാണ് എന്ന വാചകത്തിൽ തുടങ്ങി അമേരിക്കയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ മിടുക്കന്റെ ഉത്തരം. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ഈ വിരുതൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പേര് –ആദിത്യൻ , ക്ലാസ് IV എന്നും ഉത്തര കടലാസിലുണ്ട്.

അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിവെക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരമെഴുതുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരക്കടലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും ഈ വിരുതൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയേയും പ്രധാനമന്ത്രിയേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും കക്ഷി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരത്തിനൊടുവിൽ വലിയ ടിക്ക് മാർക്കിനൊപ്പം ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് സർവ്വവിജ്ഞാനി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നിരവധി പേർ ഈ ഉത്തരക്കടലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഉത്തരം ഇങ്ങനെ:
പശു ഒരു വളർത്തുമൃഗമാണ്. പശു പാൽ തരുന്നു. പശുവിനെ കെട്ടിടുന്നത് തെങ്ങിലാണ്. തെങ്ങ് ഒരു കൽപ്പനവൃക്ഷമാണ്. ധാരാളം തെങ്ങുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് കേരളത്തിന് ആ പേര് വന്നത്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവാണ്. നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും ഒന്നിച്ചാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ചെയ്തത്. ഗാന്ധിജി ആദ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അമേരിക്കയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും പൈസയുള്ള നാട്